تبلیغات
K1 - بیوگرافی وزندگینامه قهرمانان k1
نام:پیتر                                 قد:۱۹۲انتیمتر                   جمع فایتها:۱۱۸

نام خانوادگی:آرتز                    وزن:۱۱۰                           برد:۹۱

لقب:الوار فروش                      سبك:کیک بوکسینگ            ناك اوت:۶۳

كشور:هلند                           تیم:ارتز                              باخت:۲۶

تاریخ تولد:۲۵اكتبر۱۹۷۰                                                    مساوی:۱

                                 

نام:برانكو                              قد:۱۸۵ سانتیمتر                    جمع فایتها:۹۸

نام خانوادگی:سیكاتیك             وزن:۹۸                                 برد:۹۲

لقب:ببر                                سبك:كیك بوكسینگ                ناك اوت:۶۰ 

كشور:كرواسی                      تیم:باشگاه ببر                        باخت:۵

تاریخ تولد:۳اكتبر۱۹۵۴                                                        مساوی:۱

        

نام:آلبرت                                 قد:۱۷۵سانتیمتر                               جمع فایتها:۳۳

نام خانوادگی:کراوس                  وزن:۷۰کیلوگرم                                 برد:۲۲

لقب:                                      سبک:کیک بوکسینگ                        ناک اوت:۹

کشور:هلند                             تیم:سوپر پرو                                     باخت:۱۰

تاریخ تولد:۳اگوست۱۹۸۰                                                                  مساوی:۱

افتخارات:

   W.K.A. World Champion
W.P.K.C. Benelux Champion
F.I.M.A.C. Holland Champion
I.K.B.F. European Champion
K-1 WORLD GP 2004 3rd Place
K-1 WORLD MAX 2002 Champion
K-1 WORLD MAX 2003 Finalist
K-1 WORLD MAX 2007 3rd Place
                                    

نام:ماساتو                                 قد:۱۷۴سانتیمتر                        جمع فایتها:۳۹

نام خانوادگی:                             وزن:۷۰کیلوگرم                           برد:۳۴

لقب:گرگ نقره ای                        سبک:کیک بوکسینگ                  ناک اوت:۹

کشور:ژاپن                                 تیم:گرگ نقره ای                          باخت:۴

تاریخ تولد:۱۰مارس۱۹۷۹                                                                مساوی:۱                     افتخارات:

I.S.K.A. World Welterweight Champion
K-1 WORLD MAX 2002, 2003 Japan Tournament Champion
K-1 WORLD MAX 2002 3rd Place
K-1 WORLD MAX 2003 Champion
K-1 WORLD MAX 2004, 2007 Finalist
K-1 WORLD MAX 2008 Champion

نام:باکااو.پورپراموک                                 قد:۱۷۴سانتیمتر                       جمع فایتها:۲۷

نام خانوادگی:                                       وزن:۶۹کیلوگرم                           برد:۲۳

لقب:                                                   سبک:موی تای                          ناک اوت:۶

کشور:تایلند                                          تیم:پورپراموک                            باخت:۴

تاریخ تولد:۸می۱۹۸۲                                                                             مساوی:۰                     افتخارات:

Lumpinee Stadium Lightweight 2nd Place
Omnoy Boxing Stadium Lightweight Champion
TOYOTA MuayThai Marathon Tournament 140 pounds Champion
Former Professional Muaythai Authority of Thailand Featherweight Champion
Former Omnoy Boxing Stadium Featherweight Champion
K-1 WORLD MAX 2004 & 2006 Champion
K-1 WORLD MAX 2005 Finalist

نام:اندی                                 قد:۱۷۲سانتیمتر                                    جمع فایتها:۲۰

نام خانوادگی:ساور                  وزن:۷۰کیلوگرم                                        برد:۱۷

لقب:                                     سبک:شوت بوکسینگ،جودو،کاراته           ناک اوت:۷

کشور:هلند                            تیم:شوت بوکسینگ                               باخت:۳

تاریخ تولد:۹نوامبر۱۹۸۲                                                                         مساوی:۰                      افتخارات:

Shooto Boxing World Super Welterweight Champion
K-1 WORLD MAX 2005 Champion
S-c u p 2002 & 2004 Champion

K-1 WORLD MAX 2007 Champion
K-1 WORLD MAX 2008 3rd Place

نام:ارنست                        قد:۱۹۰تیمتر                        جمع فایتها:۱۱۸

نام خانوادگی:هوست          وزن: ۱۰۸كیلو گرم                  برد:۹۸

لقب:اقای كامل                 سبك:كیك بوكسینگ               ناك اوت:۶۲

كشور:هلند                      تیم:تیم اقای كامل                  باخت:۱۹

تاریخ تولد:۱۱جولای۱۹۶۵                                              مساوی:۱

                                 

نام:مارك                     قد:۱۷۸سانتیمتر                           جمع فایتها:۴۱

نام خانوادگی:هانت       وزن: ۱۲۸لو گرم                             برد:۲۹

لقب:                          سبك:كیك بوكسینگ                     ناك اوت:۱۳

كشور:نیوزلند                 تیم:باشگاه كیك بوكسینگ لیورپول      باخت:۱۲

تاریخ تولد:۲۳مارس۱۹۷۴                                                 مساوی:۲

    

نام:رمی                                قد۱۹۲سانتیمتر                  جمع فایتها:۷۷

نام خانوادگی:بونجاسكی           وزن:۱۰۵كیلو گرم                  برد:۶۳

لقب:جنتلمن پرنده                    سبك:موی تای                    ناك اوت:۳۵

كشور:هلند                           تیم:باشگاه مجیرو                 باخت:۱۴

تاریخ تولد:۱۰ فوریه۱۹۷۶                                                  مساوی:۳

                               

نام:سمی                          قد:۲۱۲سانتیمتر             جمع فایتها:۳۱

نام خانوادگی:شیلت             وزن:۱۳۷كیلو گرم             برد:۲۷

لقب:اسمان خراش               سبك:كاراته                   ناك اوت:۱۳

 كشور:هلند                       تیم:گلدن گلوری               باخت:۳

تاریخ تولد:۲۷اكتبر۱۹۷۳                                            مساوی:۱

                                           

    

نام:ژروم                               قد:۱۹۰سانتیمتر                  جمع فایتها:۸۹

نام خانوادگی:لبانر                   وزن:۱۲۰کیلوگرم                   برد:۷۳

لقب:                                   سبک:کیک بوکسینگ            ناک اوت:۵۹

کشور:فرانسه                        تیم:لبانر                             باخت:۱۴

تاریخ تولد:۲۶دسامبر۱۹۷۲                                                مساوی:۱

                                

نام:گلوب                                قد:۱۹۳سانتیمتر                         جمع فایتها:۳۱

نام خانوادگی:فیتوزا                   وزن:۱۰۳کیلوگرم                          برد:۱۶

لقب:                                     سبک:کیوکشین                         ناک اوت:۱۰

کشور:برزیل                             تیم:تیم ایچیگکی پلازا                   باخت:۱۴

تاریخ تولد:۹اپریل۱۹۷۳                                                             مساوی:۱