تبلیغات
K1 - والپیپر های گوناگون از کشتی کج

کشتی کج کار ایرانی به نام Iron-Sheik در WWE

دی ایکس:

آندرتیکر

استون کولد استیو آستن:

 

راک & منکایند

بدون شرح...

ری مستریو