تبلیغات
K1 - مشخصات مرد 220 سانتیمتریk-1

هنگ من چوی

کشور: کره
تاریخ تولد: ۳۰ اکتبر ۱۹۸۰
قد: ۲۱۸ سانتیمتر
وزن: ۱۶۶.۶ کیلوگرم

*عناوین*
Jinan Competition '03
The General Championship '03
Jungwal Competition '04
Hamyang Competition '04
قهرمان k-1 world grand prix 2005سئول

*نتایج*
کی وان ۱۸ مبارزه ۱۲ برد ۶ باخت

MMA   دو برد ۲ باخت