تبلیغات
K1 - عکسهای مسابقات k-1 world grand prix

مسابقات k-1 از معتبرترین مسابقات آزاد دنیاست طرفداران زیادی دارد.این مسابقات از سال 1993 توسط کازویوشوایشی تاسیس شد.

سمی شیلت با کمربند و کاپ قهرمانی در سال 2007 او در سالهای 2006 و 2005 نیز قهرمان شده

کوکلای کانورسینگ .قهرمان k-1 آسیا در سال 2004

 

جروم لبنر و هونگ من چوی در سال 2007

کوکلای و مایتی مو در سال 2005

جروم لبنر و جونیچی ساویاشیکی در سال 2007

 

سمی شیلت و گلوب فیتوزا در سال 2007

پیتر آرتز و جروم لبنر در سال 1997

روسلان کارایف