تبلیغات
K1 - قوانین k-1

شرایط رینگ:رینگ باید  در ابعاد ۸*۸ ودارایه چهار گوشه كه دو گوشه به رنگهایه قرمز و ابی مخصوص فایترها و دو گوشه بی طرف به رنگ سفید باشد.

شرایط پوشش فایترها:فایتر ها با دستكش بوكس و كاپ بیضه كه مسئول برگذاری مسابقات در اختیار فایترها قرار میدهد و شورت یا شلوار ورزشی خودشون رو میپوشن و وارد رینگ میشوند

شرایط داوری:در این مسابقات ۴ داور كنترل بازی رو در دست دارن كه یكی به عنوان داور وسط و ۳ داور دیگه در سه طرف رینگ هستند كه رای نهایی رو این سه داور تایین میكنن و داور وسط اغاز و پایان بازی رو با به صدا در آمدن زنگ اعلام میكنه ونگه داشتن بازی به هر دلیلی (در گیری ،مصدومیت و...)و دادن كارت اخطار(زرد و قرمز)و بالا بردن دست برنده از وظایف داور وسطه

ضربات ممنوع:ضربه زدن به بیضه؛ضربه زدن با سر ،آرنج ممنوع كه توضیح دادن این ها به عهده داور وسطه در ضمن مانند  ufc نیست وقتی فایتری پشتش به حریف باشه یا زمین بخوره ضربه زدن ممنوعه وگرنه میشه بدر هری

در ضمن تا یادم نرفته اینم بگم كه اگه تا اخر سه راند اتفاق خاصی نیفته نتیجه بازی رو سه داور كنار تایین میكنن وگرنه :سه ناك دان در كل بازی، دو ناك دان در یك راند، تشخیص داور وسط ،تشخیص دكتر ویا مربی با انداختنه حوله به وسط رینگ موجب میشه بازی تمام میشه.

تفاوت  k-1 با  mma   ufc وبوکس: تفاوتش با ufc در اینكه ufc  در قفس و با دستكش نیم انگشتی ( به خاطر  درگیری برگذار)میشه . mma كه همان ufc  هست با یه كم تفاوت در رینگ برگذار میشه.ولی تفاوتk-1 به بوکس در نوع ضربات و تعداد راندهاست در بوکس فقط ضربات دست مجازه ولی درk-1 ضربات پا هم مجازه حتی ضربه زانو.